• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
EU - a new surveillance society after September 11?
No cover
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz
No cover
Kodeks karny : komentarz
No cover
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz
No cover
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r