• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Kształtowanie kompetencji zawodowych na podyplomowych studiach wojskowych : rozprawa doktorska
No cover
Bezpieczeństwo publiczne w percepcji mieszkańców obszarów przygranicznych Polski Wschodniej : rozprawa doktorska
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Karty przedmiotów : studia II stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych : wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania