• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej : studia przypadku. T. 1
Brak okładki
Kodeks karny : komentarz
Brak okładki
Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami
Proces karny : zarys systemu
Brak okładki
Prawo pracy : zbiór przepisów 2020