• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków wojskowych
Podstawy zarządzania procesami
Empire of the air : aviation and the American ascendancy
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
Biblioteka StratCom
Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych w służbie propagandy ISIS na bezpieczeństwo i porządek publiczny : rozprawa doktorska
Medialny obraz kształtowania się stosunków polsko-niemieckich : na podstawie analizy tygodników „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005-2017 : studium politologiczno-socjologiczne
Facebook : a miało być tak pięknie
O zmianie zachowań komunikacyjnych : konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych
Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : Wyższy Kurs Operacyjno-Logistyczny w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod - 8101059 : forma kursu: stacjonarne, okres kursu: 2017/6 miesięcy
Brak okładki
Siły powietrzne jako instrument realizacji interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.17.1.0
Brak okładki
Uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej RP : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program nauczania : studia podyplomowe : bezpieczeństwo narodowe : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Metody matrycowania w bezpieczeństwie i porządku publicznym : rozprawa doktorska
Brak okładki
ADL jako narzędzie wspierające proces szkolenia na potrzeby SZ RP. Cz. 2,
Brak okładki
Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych i studyjnych (podyplomowych) : 2005
Brak okładki
Zastosowanie komputerowego symulatora wirtualnego w procesie szkolenia kadr dowódczych Państwowej Straży Pożarnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wsparcie teleinformatyczne procesu dowodzenia w brygadzie zmechanizowanej : załączniki do rozprawy doktorskiej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber risks insurance : law and practice
Cybersecurity for executives in the age of cloud
Data protection law : a comparative analysis of Asia-Pacific and European approaches : European Union, Singapore, Australia, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Japan
Brak okładki
Cybersecurity law
Brak okładki
Routledge handbook of European security law and policy
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zbiór prac Akademii 1(50) : [zintegrowane tyły taktyczne]
Brak okładki
Warunki i możliwości tyłowego zabezpieczenia manewru lotniskowego lotnictwa myśliwskiego i myśliwsko-szturmowego w ślad za nacierającymi wojskami w toku frontowego operacji zaczepnej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wykorzystanie wojsk korpusu OPK do zwalczania desantów nieprzyjaciela w ramach obrony wybrzeża morskiego : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Kalkulator powietrznego rozpoznania wzrokowego i fotograficznego PRWF - 68 : opis i wykorzystanie
Brak okładki
III Konferencja Naukowo-Teoretyczna, 5-12 grudzień 1957 r. : (materiały)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store