• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Handbook of unmanned aerial vehicles. Vol. 5
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego
Wojny w cyberprzestrzeni : koncepcje, strategie i taktyki dzięki którym przetrwasz i ocalisz swoją organizację
Handbook of unmanned aerial vehicles. Vol. 4
Armia nowego wzoru : styczeń 2022
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Myśl operacyjna w wybranych operacjach XX i XXI wieku : praca [naukowo-badawcza] : kod pracy II.2.27.1.0
Brak okładki
Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Sztuki Wojennej
Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Zapewnienie bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania sieciocentrycznego stanowiska dowodzenia w operacji : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.5.1.0
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Data protection law : a comparative analysis of Asia-Pacific and European approaches : European Union, Singapore, Australia, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Japan
Brak okładki
EU criminal law and justice
Brak okładki
death of the Gods : the new global power grab
Brak okładki
Internet : publiczne bazy danych i Big data = Public databases and Big data
Brak okładki
Cyber warfare : a multidisciplinary analysis
 
Biblioteka StratCom
Cel: walka : obraz terroryzmu czeczeńskiego w polskich dziennikach
Wartości i antywartości w tygodnikach opinii : komparatywna analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej
Fighting disinformation online : building the database of web tools
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Aspiracje kierownicze studentów Akademii Obrony Narodowej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rozwój centrów logistycznych w Europie : praca licencjacka
Brak okładki
Przygotowanie rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Zautomatyzowane systemy dowodzenia wojsk lądowych : (przykłady, doświadczenia, wnioski)
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Sposoby zwiększania skuteczności kształcenia podchorążych WSO WOPL z zakresu kierowania ogniem rakiet przeciwlotniczych małego zasięgu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Organizacja, sprzęt i zasady użycia lotnictwa sił lądowych głównych państw kapitalistycznych : (skrypt)
Brak okładki
Wybrane obiekty na terytorium Polski i ich znaczenie wojskowogeograficzne
Brak okładki
Opracowanie i przygotowanie dokumentów bojowych przy wykorzystaniu techniki mikrokomputerowej
Brak okładki
Organizacja łączności dywizji piechoty w natarciu" : pomoc naukowa
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,