• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Operations management for competitive advantage
Prusy : pięć wieków
Historia to (nie) fraszka : studia ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin
Klimat, lewica, siostrzeństwo : rewolucje trwają : (kontrrewolucje też)
Wpływ jednostki wojskowej na rozwój lokalny powiatu węgorzewskiego w latach 1009-2015 : rozprawa doktorska