• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Europejski podręcznik dotyczący zaopatrywania obronnego PKN-CEN/CWA 15517
Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej : Polska na tle państw regionu
Research handbook on human rights and digital technology : global politics, law and international relations
Big data law in Canada