• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego : w trzy dekady po upadku dwubiegunowego układu świata
Cybersecurity risk management : mastering the fundamentals using the NIST cybersecurity framework
Transformacja : Mazowiecki, Magdalenka, Czempiński, Petelicki, WSI, Komorowski, "Afera marszałkowska", Tusk
Społeczno-terytorialna optyka postrzegania i zarządzania bezpieczeństwem
Imigranci z Ukrainy w Polsce : uwarunkowania społeczno-kulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa
 
Akademia Sztuki Wojennej
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
Brak okładki
Potrzeby i możliwości integracji modułu inżynieryjnego w systemach wspomagania decyzji : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.2.5.0
Program nauczania kursu doskonalącego : działania informacyjne Wojsk Obrony Terytorialnej w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod 8101114)
Doskonalenie kompetencji żołnierzy zajmujących stanowiska kierownicze w wojskowych komendach uzupełnień : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : logistyka systemów gospodarczych, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
history of cybercrime
Brak okładki
Surveillance, capital and resistance : theorizing the surveillance subject
Cyber security law : protect yourself and your customers
Russian cyber operations : coding the boundaries of conflict
Brak okładki
Cyber threat : the rise of information geopolitics in U.S. national security
 
Biblioteka StratCom
Zarządzanie informacją i wiedzą na potrzeby analiz strategicznych i operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Czwarta władza w kontekście konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych
Homo communicans : wprowadzenie do teorii masowego komunikowania
Komunikowanie polityczne : teoretyczne aspekty procesu
Przeciwdziałanie dezinformacji w zakresie kształtowania bezpieczeństwa narodowego RP : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wybrane koncepcje wojny i pokoju w dziejach myśli filozoficznej. Cz. 4
Brak okładki
Obchody Święta Wojska Polskiego w AON, 12.08.1999... połączone z awansami na wyższe stopnie wojskowe [dokument audiowizualny]
Brak okładki
Zadania Straży Miejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne : praca licencjacka
Brak okładki
Wpływ zarządzania zdolnościami operacyjnymi na rozwój Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Zabezpieczenie topograficzne : podręcznik. Część 2,
Brak okładki
Organizacja i zasady pracy szefostwa wojsk chemicznych armii : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Organizacja łączności tyłów armijnych w operacji zaczepnej w początkowym okresie wojny : [skrypt]
Brak okładki
Sprawozdanie z udziału oficerów Katedry Taktyki Lotnictwa ASG WP w ćwiczeniu p.k. "SOJUZ-87"
Brak okładki
Przewodnik do studiów z przedmiotu "Praca partyjno-polityczna w wojsku"
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store