• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Bezpieczeństwo publiczne : zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce
Floty niemieckie wczoraj i dziś
Rzymskie prawo prywatne : kompendium
Przepisy o pływaniu i postoju jednostek pływających Marynarki Wojennej : DTU-3.1.1.21(A)
Przestrzenie kreatywno-warsztatowe : makerspace'y, fab laby i warsztaty w przestrzeniach polskich miast
 
Akademia Sztuki Wojennej
Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)
Brak okładki
Relacje porządkujące naczelny poziom Systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Socjologia wojny
Brak okładki
Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0
Brak okładki
Regulamin studiów obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do uchwały Nr 26/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Cybersecurity in Switzerland
Brak okładki
Data protection in the Internet
Brak okładki
Russian "hybrid warfare" : resurgence and politicisation
Cyber attacks and international law on the use of force : the turn to information ethics
Brak okładki
Hybrid warfare : fighting complex opponents from the ancient world to the present
 
Biblioteka StratCom
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Retoryka telewizji
Public relations a demokracja
To, co powiesz może zmienić świat : o języku pokoju w świecie konfliktów
Wstęp do nauki o komunikowaniu
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Obrona regionalna (terytorialna) w systemie obronnym Rzeczpospolitej Polskiej
Brak okładki
Propozycja poprawy funkcjonowania zespołów rozpoznania biologicznego w reagowaniu na zagrożenia biologiczne stanu pokoju, kryzysu i wojny : rozprawa doktorska
Brak okładki
Walka dyplomatyczna o granice II Rzeczypospolitej
Brak okładki
Kurs ADL "ISAF Basic" : materiał szkoleniowy
Brak okładki
System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. T. 3
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wnioski z konsultacji, przeprowadzonej w bal w zakresie nauczania i bojowego wykorzystania polowego systemu dowodzenia związku taktycznego "PASUW-ZW"
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 102. : "metody i treść pracy dowódcy i sztabu pułku oraz szefów rodzajów wojsk i służb w natarciu" : zajęcie nr 12 : zajęcie nr 28 : opracowanie metodyczne
Brak okładki
Nowe zagadnienia organizacji i prowadzenia działań zaczepnych i obronnych na szczeblu związku taktycznego : wykład
Brak okładki
Kierowanie systemem łączności dywizji (DZ, DPanc) wyposażonej w środki zautomatyzowanego systemu dowodzenia wojskami (PZSDW ZT) : rozprawa doktorska. Część 2
Brak okładki
Wpływ zmian organizacyjno-technicznych na prowadzenie pościgu przez dywizję pancerną" : rozprawa doktorska
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Wojska desantowo-powietrzne
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store