• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Powstanie Warszawskie
Rozkaz nr 001353 : operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941 = Nakaz no 001353 : operacìâ proskripìï NKVD 1939-1941
Siły Zbrojne RP : wybrane zagadnienia
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Zmiany koordynacyjnych zdolności motorycznych młodych mężczyzn podczas zajęć symulacyjnych szkołę przetrwania (survival) = Changes in coordination motor abilities of young men during survival school simulation training