• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Wpływ Federacji Rosyjskiej na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
Zmowa 1939 : pakt Stalin-Hitler
Gdański Grudzień '70 : rekonstrukcja, dokumentacja, walka z pamięcią
Cybersecurity and Law. Nr 1(3)/2020