• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Historia to (nie) fraszka : studia ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin
Aeropiechurzy w boju 1920
Od idei narodowej do niepodległości i suwerenności państwa. Studium tworzenia bezpieczeństwa narodów kaukaskich ery postsowieckiej : rozprawa doktorska
Praca : historia tego, jak spędzamy swój czas
Płynność i retencja oficerów na przykładzie 15 Brygady Zmechanizowanej : rozprawa doktorska