• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Marian Małowist i krąg jego uczniów : z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Statki powietrzne : podręcznik do szkolenia podstawowego kontrolerów ruchu lotniczego
O osobliwościach rosyjskiego stosunku do prawa międzynarodowego
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
 
Biblioteka StratCom
Atlas myślenia dla menedżera : [nowy sposób myślenia i skutecznego porozumiewania się]
Od radia Marconiego do mediów strumieniowych : rewolucja technologiczna, ewolucja przekazu i odbioru
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Nauki o mediach i komunikacji społecznej : krystalizacja dyscypliny w Polsce : tradycje, nurty, problemy, rezultaty
Cyberkolonializm
 
Akademia Sztuki Wojennej
Pozamilitarne przygotowanie obronne w Polsce : podręcznik
Brak okładki
Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0
Brak okładki
Pułk rakiet przeciwlotniczych bliskiego zasięgu w osłonie dywizji w natarciu : ćwiczenie metodyczne nr 240/OPL : opracowanie ćwiczenia dowódczo-sztabowego : załączniki
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalność: bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo społeczne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Logistyka a bezpieczeństwo : problemy współczesnej Europy
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Siły zbrojne NATO system zasilania wojsk : (materiał studyjny dla kadry i słuchaczy AON)
Brak okładki
Kompendium łączności : materiał dla studentów grup zintegrowanych
Brak okładki
Dostęp do broni palnej w Polsce w świetle potrzeb z zakresu bezpieczeństwa publicznego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Manewr wojsk w operacji obronnej korpusu
Brak okładki
Teoria i praktyka przywództwa wobec wyzwań edukacyjnych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 21-22 listopada 2001 roku
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives
Społeczeństwo jako uczestnik bezpieczeństwa : wybrane zagadnienia
Deep learning applications for cyber security
Brak okładki
Universal jurisdiction in international criminal law : the debate and the battle for hegemony
history of cybercrime
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 103/G : "natarcie pułku zmechanizowanego z forsowaniem przeszkody wodnej" : opracowanie metodyczne. Część 1
Brak okładki
Materiały z ćwiczenia wojsk lotniczych p.k. "KROGULEC-88"
Brak okładki
Ogólna charakterystyka boju (walki) wojsk lądowych w latach 1991-2015 : ("PROGNOZA-3")
Brak okładki
Zeszyt taktyczny 2(9)
Brak okładki
Ćwiczenie sprawdzające dla I kursu WWL : wybrane zagadnienia z problematyki obrony pułku : (opracowanie metodyczne)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store