• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Związki relacyjne na rynku zbrojeniowym
No cover
Rola wybranych grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w Polsce : rozprawa doktorska
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
No cover
Przygotowanie specjalistycznych pododdziałów wojsk inżynieryjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do zwalczania improwizowanych urządzeń wybuchowych : rozprawa doktorska
No cover
E-learning w procesie doskonalenia kadr organizacji obronnych : rozprawa doktorska