• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Harvard business reviev : podręcznik zarządzania projektami : jak rozpoczynać, prowadzić i nadzorować udane projekty
Innowacyjność małego przedsiębiorstwa
Informacja i psychologia : na wojnie nowej generacji
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Normy i normatywy zużycia materiałów pędnych i smarów - sprzęt morski : DTU-4.21.3.01
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Zwięzłe dane o brygadzie czołgów i dywizji pancernej
 
Biblioteka StratCom
Władza w sieci : jak nami rządzą social media
Brak okładki
Smartphone Paradox : our ruinous dependency in the device age
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych
Komunikowanie polityczne : teoretyczne aspekty procesu
Disinformation, misinformation, and fake news in social media : emerging research challenges and opportunities
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się obowiązujący w Akademii Sztuki Wojennej : załącznik do Uchwały Nr 31/2015 Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2015 r
Brak okładki
Program kształcenia : studia trzeciego stopnia - doktoranckie, forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2020/2021
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Polityki Obronnej : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Brak okładki
Zastosowanie modelu PDCA w procesach zarządzania w siłach zbrojnych : praca naukowo-badawcza : II.2.24.4.0
Czynnik ludzki i jego wpływ na bezpieczeństwo lotów
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Matematyka w zastosowaniach ekonomicznych : równania różniczkowe
Brak okładki
Uwarunkowania społeczno-kulturowe międzynarodowych działań stabilizacyjnych w świetle doświadczeń Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku : rozprawa doktorska
Brak okładki
Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy i powiatu : rozprawa doktorska
Brak okładki
Brygada w osłonie operacyjnego rozwinięcia korpusu zmechanizowanego : ćwiczenie nr 143
Brak okładki
Program zaocznych studiów licencjackich od roku akademickiego 2004-2005, kierunek: Europeistyka, specjalność: Integracja europejska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cybersecurity and Law. Nr 1 (7) 2022
Brak okładki
Information technology & the law
Brak okładki
Confronting cyberespionage under international law
Brak okładki
Cybercrime and digital forensics : an introduction
Brak okładki
Cybersecurity essentials
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Metoda ilościowo-jakościowej oceny sił i środków związków taktycznych wojsk własnych i nieprzyjaciela : załączniki do rozprawy doktorskiej
Brak okładki
Zasady planowania rozdziału częstotliwości radiowych z uwzględnieniem kompatybilności elektromagnetycznej : rozmieszczenie środków radiowych na węzłach łączności : skrypt
Brak okładki
Wykorzystanie zdjęć lotniczych w artylerii : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Metody modelowania systemu obrony przeciwlotniczej wojsk operacyjnych
Brak okładki
Ogólna charakterystyka systemu obrony terytorium PRL : (konspekt wykładu)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store