• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia I stopnia : kierunek: bezpieczeństwo informacyjne : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021- 2021/2022 -2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Ustawa o Policji : komentarz
No cover
Zdolności operacyjne obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa narodowego : rozprawa doktorska
No cover
Dowodzenie pododdziałami policji podczas operacji policyjnych : rozprawa doktorska