• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej
Zarys historii artylerii polskiej w strukturach wojsk lądowych od czasów najdawniejszych po współczesność
Japonia, Chiny i Korea : o ludziach skłóconych na śmierć i życie
Air transport management : strategic management in the airline industry
Prusy : pięć wieków