• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Reaktywacje dziewiętnastowieczności
Peowiacy i ich losy : (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)
System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Wstęp do nauki o państwie i prawie : skrypt akademicki
Wybrane mechanizmy budowania konkurencyjności przemysłowego potencjału obronnego RP w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej : rozprawa doktorska