• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl




Nowości
System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Zarys polityki cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej : casus Polski i RFN
Jestem Saudyjką : świat oczami kobiet z Arabii Saudyjskiej
Nauka perswazji czyli Jak w 8 minut postawić na swoim
Analiza porównawcza bezpieczeństwa energetycznego Trzeciej Rzeszy oraz współczesnych Chin w zakresie ropy naftowej : rozprawa doktorska