• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Założenia prawno-organizacyjne procesu rozwoju systemu bezpieczeństwa wodnego
Zdolności sił powietrznych i wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego w konflikcie o dużej intensywności : rozprawa doktorska
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Wizualny PR : siła obrazów w komunikacji organizacji
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10