• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Strażacka Niepodległa (1918-1921) : udział strażaków w walkach o odzyskanie niepodległości Polski
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes
Dekompozycja współczesnego parlamentaryzmu
Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe. T. 7
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Wykłady o piechocie. Część 1
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
 
Biblioteka StratCom
Medialne obrazy wroga
Współczesne media : przemoc w mediach. T. 2
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Kłopoty z niedźwiedziem : Rosja w niemieckim, austriackim i szwajcarskim dyskursie medialnym od XIX do XXI wieku
Web 2.0. : szanse i zagrożenia
 
Akademia Sztuki Wojennej
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Wybrane mechanizmy budowania konkurencyjności przemysłowego potencjału obronnego RP w kontekście przynależności Polski do Unii Europejskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program kształcenia : Podyplomowe Studia Polityki Obronnej : kierunek: obronność, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2016/2017
Program nauczania : kurs doskonalący żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału : (kod 8101092) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Ochrona polskich misji dyplomatycznych w strefie działań wojennych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Brak okładki
Prawno-organizacyjne zasady wyznaczania działania żołnierzy w misjach ONZ [Organizacji Narodów Zjednoczonych]
Brak okładki
Zasady wykorzystania i działania batalionu obrony przeciwchemicznej
Brak okładki
Zbiór kluczowych prezentacji przedstawionych podczas 73. Posiedzenia Grupy Roboczej NATO ds. Szkolenia Indywidualnego i Rozwoju Edukacyjnego (NATO Training Group Working Group on Individual Training and Education Developments - NT WG IT & ED), Hamburg, Niemcy, 19-24 kwietnia 2009 r
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Risk management solutions : a complete guide : practical tools for self-assessment
Brak okładki
Cybersecurity in Switzerland
Brak okładki
Challenges in cybersecurity and privacy : the european research landscape
Brak okładki
civil-military response to hybrid threats
Brak okładki
Surveillance in action : technologies for civilian, military and cyber surveillance
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Przygotowanie pod względem tyłowym jutlandzkiego kierunku operacyjnego
Brak okładki
Organizacja i zadania służby samochodowej wojsk lotniczych i obrony powietrznej kraju : (wykład)
Brak okładki
Charakterystyka i ogólne możliwości zastosowania bojowego samolotu MiG-23 MF i MiG-21 bis : (skrypt)
Brak okładki
Układy i wzory meldunków i dokumentów bojowych dywizji lotnictwa szturmowo-rozpoznawczego (DLSzR) (7-DLSzR)
Brak okładki
Komputerowy symulacyjny model walki wojsk w systemie obrony powietrznej "Zenit" : (zadania projektowe oraz projekt koncepcyjny)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store