• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Exploratio : military and political intelligence in the Roman world from yhe Second Punic War to the battle of Adrianople
return of the state and why it is essential for our health, wealth and happiness
Entrepreneurial urban regeneration : business improvement districts as a form of organizational innovation
frontiers of knowledge : what we now know about science, history and the mind
Winners take all : the elite charade of changing the world
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : planowanie i organizowanie przemieszczenia operacyjnego i taktycznego wojsk : (kod 8101116) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Karty przedmiotów : studia drugiego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2018/2019
Organizacja systemu łączności 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej : rozprawa doktorska
Si vis pacem, para bellum : dyplomacja czy siła?
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : kierunek: turystyka historyczno-militarna : forma studiów: niestacjonarne, KOD: 1101150, okres studiów: 2015/2016
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Information warfare in the age of cyber conflict
Cyber security : an introduction for non-technical managers
Brak okładki
Cyber defence in industry 4.0 systems and related logistics and IT infrastructures
Brak okładki
Technika informatyczna : techniki bezpieczeństwa : praktyczne zasady zabezpieczania informacji
Malicious bots : an inside look into the cyber-criminal underground of the internet
 
Biblioteka StratCom
Międzynarodowe aspekty mass mediów
Wszyscy jesteśmy cyborgami : jak Internet zmienił Polskę
Służba prasowa w resorcie obrony narodowej : między potrzebami a możliwościami
system : who owns the internet, and how it owns us
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Teoretyczny i praktyczny wymiar zasad sztuki wojennej : współdziałanie
Brak okładki
Diagnozowanie oraz prognozowanie stanu bezpieczeństwa międzynarodowego w Europie [pk.] "Opcja-1" : badanie procesów konfliktogennych w otoczeniu Rzeczypospolitej Polskiej : etap I. Cz. 2
Brak okładki
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w procesie zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego NATO : rozprawa doktorska
Brak okładki
Czynniki wpływające na motywację do skutecznego wykonywania zadań przez wybrane grupy żołnierzy zawodowych w lubelskich jednostkach wojskowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Możliwości i procedury realizcji zadań logistycznych przez okręg wojskowy w ramach HNS [Host Nation Support]
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Użycie środków dymnych w działaniach bojowych lotnictwa i wojsk OPK : wykład
Brak okładki
Ćwiczenie doskonalące nr 205 (aneks do ćwiczenia nr 205) : wypracowanie decyzji przez dowódcę prplot do osłony dywizji w marszu : postawienie zadań bojowych : opracowanie metodyczne do zajęcia nr 12 z taktyki wojsk obrony przeciwlotniczej
Brak okładki
Zasady planowania walki radioelektronicznej
Brak okładki
Organizacja i treść planowania mobilizacyjnego w wojskach lotniczych i wojskach OPK : skrypt
Brak okładki
Ćwiczenie główne Nr. 304 : operacja zaczepna armii po przegrupowaniu wojsk na dużą odległość : opracowanie metodyczne
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)