• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl




Nowości
Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych
Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście
Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii : wybrane zagadnienia
Operacje specjalne : polski model i nie tylko
Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. 1