• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Potęga narracji : narodowe mity (geo)polityczne Rosji w kontekście bezpieczeństwa informacyjnego
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Granica w ogniu : 35. "przemyska" komenda odcinka WOP w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945-1948
Współpraca strategiczno-polityczna i gospodarcza w regionie Azji i Pacyfiku po zakończniu zimnej wojny
Logistyka miasta na bazie teorii mnogości i gier : aglomeracja i metropolia
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykłady o koncentracji, osłonie i planie działań
Brak okładki
Vademecum oficera sztabu
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek. Część 3,
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
 
Biblioteka StratCom
Brak okładki
Social media and the public interest : media regulation in the disinformation age
Teorie komunikowania masowego
Świat informacji
Zmiany medialne i komunikacyjne : media, wizerunek, biznes
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: niestacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: ochrona i obrona narodowa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.6.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : przedmioty swobodnego wyboru : kierunek: zarządzanie i dowodzenie, logistyka, lotnictwo, ekonomika obronności : forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Zwalczanie przestępczości gospodarczej popełnianej na szkodę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Doktryny bezpieczeństwa : studium
Sieć łączności komponentu wojsk lądowych
Brak okładki
Strategia wojskowa w teorii i praktyce : praca zbiorowa. Cz. 2,
Brak okładki
Logistyczna obsługa klienta w firmie DSV ROAD : praca licencjacka
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Bomba informacyjna
Brak okładki
Blockchain in cyber security : a complete guide : practical tools for self-assessment
Cybersecurity law
Brak okładki
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Brak okładki
Hardware hacker : przygody z konstruowaniem i rozpracowywaniem sprzętu
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Działania bojowe pułku rakiet przeciwlotniczych OSA-AK podczas osłony dywizji (DZ, DPanc) jako operacyjnej grupy manewrowej armii : rozprawa doktorska
Brak okładki
Wzory dokumentów bojowych : (dywizja)
Brak okładki
Ogólne zasady działań pododdziałów w opóźnianiu, przy wyjściu z walki i w wycofaniu : [materiały na IV Konferencję Naukową ASG]. [Część 11]
Brak okładki
Słownik bazowy terminów operacyjno-taktycznych języka informacyjnego pzsdw szczebla taktycznego : wersja 1/83 : projekt
Brak okładki
Aktualne główne problemy oraz perspektywy rozwojowe w zaopatrywaniu i obsłudze w pionie służb kwatermistrzowskich : (konspekty wykładu)
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store