• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Album szkiców taktycznych : batalion (kompania, pluton) zmechanizowany : skrypt
Żołnierze Granatowej Armii
Od września do października : kampania polska 1939
ORP Błyskawica : wierny okręt = ORP Błyskawica : the loyal warship
Historia doktryn politycznych : od starożytności do naszych czasów
 
Akademia Sztuki Wojennej
Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej
Brak okładki
Przygotowanie systemu obronnego RP na okres pokoju, kryzysu i wojny : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.18.1.0
Brak okładki
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej : dawniej Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej = War Studies University Scientific Quarterly : formerly National Defence University Scientific Quarterly. No 3(112)2018
Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber security : proceedings of CSI 2015
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Brak okładki
Hacking ISIS : how to destroy the cyber jihad
Routledge handbook of war, law and technology
Cyber risks insurance : law and practice
 
Biblioteka StratCom
Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
Informacyjno-organizacyjna kultura funkcjonowania człowieka i zorganizowanych grup społecznych. Cz. 1,
Efektywna komunikacja w zespole
Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu
Media w smart city : Berlin i Warszawa
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Niemiecko-polski słownik terminów wojskowych
Brak okładki
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego
Brak okładki
System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej [Dokument elektroniczny]. T. 4
Brak okładki
Armia w społeczeństwie i systemie demokratycznym : materiały z ogólnopolskiej konferencji i sympozjum naukowego, listopad 1997 - czerwiec 1998
Brak okładki
Współpraca cywilno-wojskowa w operacjach pokojowych
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Wpływ technicznych środków łączności na usprawnienie dowodzenia we współczesnych działaniach bojowych dywizji zmechanizowanej : rozprawa doktorska
Brak okładki
roń chemiczna" : podręcznik
Brak okładki
Wyłanianie (ujawnianie) i kształcenie słuchaczy szczególnie uzdolnionych w ASG WP : poradnik metodologiczny dla nauczycieli akademickich
Brak okładki
Obiektywny system kontroli i oceny postępów nauczania w procesie przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności dowódczych słuchaczy wyższych szkół oficerskich : (rozprawa doktorska)
Brak okładki
Zasady przegrupowania oddziałów i związków tyłowych armii i frontu do rejonu wyjściowego : (materiał do studiowania)
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store