• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Bajończycy i inni... : szkice z dziejów polskiej irredenty
Twierdze z papieru : fortyfikacje pruskie w latach 1786-1807
Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne oraz kulturowe w Europie Środkowo-Wschodniej
Sieci telekomunikacyjne
70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym