• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 10-lecia Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej
1920 rok - wojna światów. 1,
Czy można zapomnieć? : wspomnienia z lat wojny 1939-1945
Wysoka temperatura : od wolności do wolności 1980-1990
Wpływ jednostki wojskowej na rozwój lokalny powiatu węgorzewskiego w latach 1009-2015 : rozprawa doktorska