• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DD-3.15.2(B)
Operations management for competitive advantage
Ochrona informacji niejawnych w perspektywie krajowej i międzynarodowej
10 lat w służbie ojczyzny, 10 lat w służbie artylerii : 11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. J. Bema 2011-2021
Zasady planowania, opracowywania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)