• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Instrukcja funkcjonowania systemu zapewnienia jakości w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IFSZJ-2021) : DU-3.3.0.2
Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwiązań
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy