• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Wybrane aspekty szkolenia i procedur personelu pokładowego
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : stan obecny i perspektywy
Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej : gra decyzyjna
Meandry polskiej myśli politycznej XX i XXI wieku : wybrane aspekty