• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Program strzelań Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. T. 2
No cover
Chinese information war : espionage, cyberwar, communications control and related threats to United States interests
No cover
Program nauczania kursu przeszkolenia kadr rezerwy - przekwalifikowania - SW: 26A02/20A02 : (kod 9101009) : w ramach systemu przeszkolenia rezerw osobowych
No cover
Czynności wykrywcze w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
No cover
Postępowanie sądowoadministracyjne : zarys wykładu