• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Polska za linią Curzona
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
gordian knot : the second Polish-Ukrainian war 1942-1947
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego