• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Ludobójstwo Ormian w latach 1915-1923 w świetle Konwecji o ludobójstwie z 1948 roku
Służyć. T. 1,
Podstawy systemowe metodologii badań małych i średnich przedsiębiorstw logistycznych
Berlin 1945 : ostatnie archiwa z bunkra 23-26 kwietnia
Military operations and the notion of control under international law : Liber Amicorum Terry D. Gill