• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej : wybrane państwa europejskie
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: logistyka : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
No cover
Why we get the wrong politicians
Wsparcie teleinformatyczne wojsk lądowych : sieci teleinformatyczne
Wystąpienia, listy, wywiady 2019 : wybór