• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Wystąpienia, listy, wywiady 2019 : wybór
Przestrzeń kosmiczna w strategii bezpieczeństwa narodowego USA
NATO w dwadzieścia lat po akcesji : wspomnienia, analizy, pytania, wniosk
Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz