• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Brak okładki
changing face of warfare in the 21st century
Wojska Obrony Terytorialnej w aspekcie konfliktu hybrydowego : rozprawa doktorska
Brak okładki
Program studiów : studia podyplomowe : zarządzanie zasobami ludzkimi : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 20120/2021
Brak okładki
Chiny z perspektywy XXI wieku
Brak okładki
Military mission formations and hybrid wars : new sociological perspectives