• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Great Bear at war : the Russian and Soviet Army, 1917-present
No cover
Hacking ISIS : how to destroy the cyber jihad
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)
No cover
Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu
No cover
Program studiów : studia podyplomowe : zarządzanie zasobami ludzkimi : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 20120/2021