• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo narodowe : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Dyplom z internetu : jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe?
Kompetencje komunikacji międzykulturowej : rozwój kompetencji przyszłych ekonomistów i menedżerów
Galaktyka Gutenberga : tworzenie człowieka druku
Data protection law : a comparative analysis of Asia-Pacific and European approaches : European Union, Singapore, Australia, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Japan