• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Rozważania o wojnie : pisma wybrane
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Korpus Kadetów nr 1 (1918-1939) : okres łobzowski (1918-1921)
Wykorzystanie innowacyjnych technologii informacyjnych w zarządzaniu
Dyskurs wojny jako dyskurs pomocy : jak język i ideologia oswoiły nasze wojny
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Zastosowanie teorii konstruktywizmu i konektywizmu pedagogicznego w systemie szkolenia Sił Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.34.3.0
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Brak okładki
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w systemie zarządzania kryzysowego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0
Brak okładki
Poprawa efektywności funkcjonowania wojskowego systemu logistycznego poprzez implementacje innowacyjnych rozwiązań logistycznych z sektora cywilnego : praca naukowo-badawcza
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Conflict in cyber space : theoretical, strategic and legal perspectives
Internet : strategie bezpieczeństwa = Internet : security strategy
Słownik informatyki stosowanej : angielsko-polski, polsko-angielski
Russian cyber operations : coding the boundaries of conflict
Brak okładki
Cybercrime : criminal threats from cyberspace
 
Biblioteka StratCom
Biuletyn. 3/2021
Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego
Fighting disinformation online : building the database of web tools
Funkcje mediów w systemie zarządzania kryzysowego : aneks do rozprawy doktorskiej
Nowy rodzaj wojny : media społecznościowe jako broń
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Transport samochodowy w Polsce - stan i perspektywy : praca licencjacka
Brak okładki
Przygotowanie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej do działań międzynarodowych : rozprawa doktorska
Brak okładki
Zakres i treść rozwiązywania problemów przez oficerów funkcyjnych w operacji obronnej "Proces-2"
Brak okładki
Brak okładki
Osłona radioelektroniczna systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Teksty wystąpień oficerów ASG na sesji naukowej z okazji XXX-lecia PRL w m. Dęblin w dniu 30-31.8.1974r
Brak okładki
Doskonalenie systemu łączności oddziałów i pododdziałów artylerii dywizji zmechanizowanej w aspekcie automatyzacji systemów dowodzenia wojskami i kierowania środkami walki : rozprawa doktorska
Brak okładki
Ćwiczenie główne nr 207/II KWL : natarcie DZ z marszu, z rejonu wyjściowego w głębi, na głównym kierunku uderzenia armii w warunkach obustronnego stosowania broni masowego rażenia : (opracowanie metodyczne)
Brak okładki
Plan tematyczny II roku studiów Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju od roku akademickiego 1989/1990
Brak okładki
Opracowanie zdjęć lotniczych w sztabach ogólnowojskowych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Siły powietrzne : zadania, organizacja i współudział w walce wojsk lądowych. Część 1
Brak okładki
Podręcznik dla prac sztabów wielkich jednostek : załącznik. Część 2 A,
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store