• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Dwa kroki przed przyszłością : Marian Chodacki jako wzór współczesnego analityka wywiadu
No cover
Agencje ochrony osób i mienia w zarządzaniu kryzysowym : rozprawa doktorska
Do boju! : jak w skrajnych sytuacjach pozostać w jednym kawałku, zachować zmysły i nie złapać infekcji
Karty przedmiotów : studia II stopnia : kierunek: lotnictwo : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2022 : profil studiów: ogólnoakademicki
Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym