• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Instrukcja rejestracji sprzętu inżynieryjnego, przeładunkowego i zabezpieczenia ruchu wojsk, lotniskowego, pożarniczego, infrastruktury wojskowej oraz wojskowych pojazdów kolejowych : DD-4.4.6(B)
Kapitał i ideologia
2030 : jak ścieranie się najważniejszych dzisiejszych trendów przekształci przyszłość wszystkiego
Ostatni ludzie : wymyślanie końca świata
Agentura : Wałęsa, Skubiszewski, Kieżun, Hermaszewski, Rotfeld i inni
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program nauczania kursu doskonalącego : szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i osób funkcyjnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych : (kod 8101122) : w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych
Brak okładki
Rola działu administracji rządowej "transport" w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska : załączniki
Brak okładki
Czynniki kulturowe współpracy cywilno-wojskowej : praca naukowo-badawcza : kod pracy: III.2.9.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: lotnictwo, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Program kształcenia : studia podyplomowe : Zarządzanie w sztabach wojskowych : forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/ 2017
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
Journal of law and cyber warfare. Volume 4,
Deep learning applications for cyber security
Brak okładki
EU criminal law and justice
Edukacja medialna 3.0 : krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji
Brak okładki
Hardware hacker : przygody z konstruowaniem i rozpracowywaniem sprzętu
 
Biblioteka StratCom
Komunikowanie w świecie : narzędzia, teorie, unormowania
Brak okładki
Bezpieczeństwo w sferze kompetencji informacyjnych obywateli-uczestników komunikacji masowej : rozprawa doktorska
Wykłady z komunikacji społecznej
Influencer marketing w dobie nowych mediów
Dimensions of institutional communicative space = Wymiary instytucjonalnej przestrzeni komunikacyjnej
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Wpływ warunków środowiska walki na kierowanie ruchem wojsk
Brak okładki
Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych
Brak okładki
Samoocena pracy studentów Wydziału Wojsk Lądowych z przedmiotu Szkolenie operacyjno-taktyczne wojsk lądowych
Brak okładki
Działania taktyczne oddziału w okresie kryzysu : obrona brygady : "Świder - 2010" : sprawozdanie końcowe ćwiczenia epizodycznego
Brak okładki
Problemy obronności : film szkoleniowy
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Taktyka lotnictwa transportowego : podręcznik. Cz. 2
Brak okładki
Zasady inżynieryjnego zabezpieczenia marszu i natarcia pułku : (skrypt)
Brak okładki
Zasady opracowania oraz wzory pisemnych dokumentów bojowych : (szczebel pułku)
Brak okładki
Środki do wytwarzania zakłóceń biernych naziemnym i pokładowym urządzeniom radiolokacyjnym" : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Modelowanie walki podstawowych rodzajów wojsk OPK na szczeblu taktycznym /BAR, plm, brt/ z zastosowaniem symulacji komputerowej : (część teoretyczna) : rozprawa doktorska
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
Urządzenia techniczne w służbie intendentury. Część 1,