• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia
Świat powojenny i Polska
Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych
Statystyka społeczna : procesy społeczne, źródła danych i metody analizy
Polskie lotnictwo morskie 1920-1946