• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Uwarunkowania sektorowe rozwoju przedsiębiorstw zbrojeniowych
Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność : forma studiów: stacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego