• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Bezpieczeństwo publiczne w percepcji mieszkańców obszarów przygranicznych Polski Wschodniej : rozprawa doktorska
Ochrona danych osobowych jako realizacja zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa
No cover
Działania taktyczne Wojsk Obrony Terytorialnej na obszarze kontrolowanym przez przeciwnika : rozprawa doktorska
Samorząd terytorialny : pionowy podział władzy
Administracyjnoprawne instrumenty realizacji zamówienia publicznego