• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Deregulacja sektora telekomunikacyjnego
Robots, healthcare, and the law : regulating automation in personal healthcare
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego, narodowego i międzynarodowego u schyłku drugiej dekady XXI stulecia
Cyber situational awareness in public-private-partnerships : organisationsübergreifende cyber-sicherheitsvorfälle effektiv bewältigen