• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Counterterrorism and cybersecurity : total information awareness
9 mm pistolety wojskowe WIST 94 i WIST 94L
No cover
Instrumenty współczesnego państwa demokratycznego w przeciwdziałaniu transferowania kapitału do finansowania działań asymetrycznych : rozprawa doktorska
No cover
world without work : technology, automation and how we should respond
No cover
Kierunki zmian w wojskach specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście wyzwań i zagrożeń : rozprawa doktorska