• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
No cover
Dowodzenie pododdziałami policji podczas operacji policyjnych : rozprawa doktorska
No cover
Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce : stan obecny i perspektywy
No cover
Teoretyczny i praktyczny wymiar działań desantowych z morza : rozprawa doktorska
Korponajemnicy : strategie wojennych przedsiębiorców
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki