• UWAGA!
  • Zarezerwowana książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
New items
Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwm górniczym w kontekście teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych
No cover
Operacyjno-taktyczne znaczenie przeszkód wodnych na obszarze Polski : rozprawa doktorska
Security and Defence Quarterly. Nr 2(29)/2020
Program studiów : studia pierwszego stopnia : kierunek: bezpieczeństwo narodowe : forma studiów: niestacjonarne : okres studiów: 2020/2021-2021/2022-2022/2023 : profil studiów: ogólnoakademicki
Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii : studium socjopedagogiczne