• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Ta wojna zmieni wszystko... : obraz I wojny światowej w literaturze wspomnieniowej kobiet : wybór tekstów źródłowych
Wsparcie inżynieryjne w operacjach połączonych : DD-3.12(C)
Cyberjutsu : cyberbezpieczeństwo dla współczesnych ninja
Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy
Ochrona informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych : materiały VIII kongresu
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Podróż operacyjna "B" : (pokucie)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Podróż operacyjna "A" : "Przemyśl"
Brak okładki
Rakiety w wojnie ostatniej i przyszłej
 
Biblioteka StratCom
Rytualny chaos : studium dyskursu publicznego
Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki
Komunikacja międzyludzka
Komunikowanie polityczne w Rosji : specyfika dyskursu prezydenckiego
Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności
 
Akademia Sztuki Wojennej
Brak okładki
Program kształcenia : studia pierwszego stopnia : kierunek: obronność, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0
Brak okładki
Karty przedmiotów do programu kształcenia studiów pierwszego stopnia : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2017/2018 - 2019/2020
Brak okładki
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w systemie zarządzania kryzysowego : praca naukowo-badawcza
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Siły zadaniowe wojsk lądowych w działaniach taktycznych : rozprawa habilitacyjna
Brak okładki
Kształtowanie się nowego ładu w zakresie bezpieczpieczeństwa międzynarodowego : Sojusz Północnoatlantycki jako forma Global Governance : projekt badawczy [pk. "Global Gevernance" : kod pracy 2.38.1.0]
Brak okładki
Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej : załącznik do uchwały Nr 29/2012 Senatu Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Teleinformatyczne środki dowodzenia
Brak okładki
Systemy informacji geoprzestrzennej a budowa przewagi informacyjnej w sferze bezpieczeństwa państwa : konferencja naukowa, [Warszawa] 24-26 marca 2004 roku
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Cyber security : analytics, technology and automation
8 layers of the OSI cake : a forensic taste of each layer
Cyber operations and international law
Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy
Brak okładki
Cybersecurity in Germany
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Opis algorytmu i programu "Zestawienie komunikatów meteorologicznych na EMC ODRA 1003" : (PROGRAM ID-03-RA-0-6-T)
Brak okładki
Brygada rakietowa obrony powietrznej kraju : skrypt
Brak okładki
Zeszyt Naukowy ASG WP nr 1(10)1981
Brak okładki
Zbiór materiałów do studiowania geografii wojennej. Część trzecia
Brak okładki
Zasady badania teorii wojskowej w czasie ćwiczeń
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store