• UWAGA!
  • Zarezerwowaną książkę można odebrać już po godzinie.
  • Numer konta Akademii Sztuki Wojennej: 81 1240 1095 1111 0000 0324 4159. W tytule przelewu: imię i nazwisko oraz Należność za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Potwierdzenie przelewu prośimy przesłać na adres: wypozyczalnia@akademia.mil.pl
Nowości
Wargaming : wprowadzenie do gier wojennych
Wybrane metody inżynierskie w bezpieczeństwie wewnętrznym
Komunikacja strategiczna i public affairs
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
Sąd Najwyższy - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych : orzecznictwo w sprawach ze skarg nadzwyczajnych
 
Wyższa Szkoła Wojenna
Brak okładki
Taktyka ogólna II : wykład o przełamaniu frontu
Brak okładki
W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Brak okładki
Saperzy : organizacja, wyposażenie, użycie : dane dla prac sztabów wielkich jednostek
Brak okładki
Walka z bronią pancerną : wykłady na kursie doskonalącym Wyższych Dowódców (1937)
Brak okładki
Dzieje wojskowości polskiej : wykłady w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego 1919-1920
 
Biblioteka StratCom
Kultura pokoju : kultura sieci
Sztuka projektowania tekstów : jak tworzyć treści, które podbiją internet
Ethics, justice and international relations : constructing an international community
Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku : relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym. T. 2
 
Akademia Sztuki Wojennej
Synchronizacja jako element przygotowania działań
Brak okładki
Podsystem walki elektronicznej komponentu lądowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.21.1.0
Brak okładki
Program kształcenia : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: administracja, specjalność: administracja bezpieczeństwa, administracja elektroniczna, administracja gospodarcza, forma studiów: stacjonarne, profil kształcenia: ogólnoakademicki, okres studiów: 2016/2017 - 2018/2019
Brak okładki
Zabezpieczenie medyczne działań pododdziałów Policji na terytorium kraju w latach 2010-2015 : rozprawa doktorska
Pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
 
Akademia Obrony Narodowej
Brak okładki
Marsz dywizji i pułku : wykład
Brak okładki
Narkomania a bezpieczeństwo społeczne w Polsce : rozprawa doktorska
Brak okładki
Koncepcja wykorzystania Extensible Markup Language (XML) w planowaniu działalności naukowej Akademii Obrony Narodowej
Brak okładki
Przygotowanie zasobów osobowych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska
Brak okładki
Rola przedsiębiorstw spedycyjnych w procesach transportu drogowego ładunków drobnicowych na przykładzie MEPP Europe : praca magisterska
 
Biblioteka cyberbezpieczeństwa
Brak okładki
European Union Cyber Security Strategy and Programs Handbook. Volume 1,
Cyberspace sovereignty : reflections on building a community of common future in cyberspace
Brak okładki
Information Security and Cyber Laws
Brak okładki
death of the Gods : the new global power grab
Final Report 2020
 
Akademia Sztabu Generalnego WP
Brak okładki
Ćwiczenie grupowe nr 52 dla kursu przeszkolenia kierowniczej kadry szczebla taktyczno-operacyjnego wojsk lotniczych : "wykorzystanie lotnictwa w operacji zaczepnej armii" : zajęcie nr 50/10 nt.: Opracowanie planu współdziałania DLSzR z wojskami armii w operacji zaczepnej
Brak okładki
Zmiany organizacyjno-techniczne zachodzące w wojskach obrony powietrznej kraju w latch 1981-1985 oraz wpływ tych zmian na skuteczność osłony powietrznej wojsk operacyjnych w drugiej połowie lat osiemdziesiątych : projekt : problem badawczy "Rozwój-5" : temat nr 5
Brak okładki
Treść taktyki wojsk obrony powietrznej kraju : (skrypt wykładu)
Brak okładki
Komputerowy model symulacyjny działań bojowych lotnictwa myśliwsko-bombowego "IKAR-1" : (zadania projektowe)
Brak okładki
Studia nad opracowaniem nowych metod pozoracji, maskowania i rozpoznania w oparciu o projekty J.W.T.T. : kryptonim: "Magnolia" : sprawozdanie z realizacji prac w roku 1973
 
SOWA Mobi logo
Wybieraj książki prosto ze swojego smartfona
Katalog biblioteki dostępny jest w aplikacji mobilnej "SOWA Mobi".
Pobierz z Google Play Pobierz w App Store